ENRICH kapsamında elde edilecek olan somut çıktılar şu şekildedir:

  1. İki ihtiyaç analizi çalışması: a) İngilizce öğretmenlerinin çok dillilik, sosyal içerme, ODİ (ELF), ve göçmen kökenli olanlar da dâhil olmak üzere küçük yaş ve ergen öğrencilerin olduğu çok dilli sınıflarda öğretim ile ilgili eğitim ihtiyaçları, ve b) bu tür derslere katılan öğrencilerin, öğretim içeriği ve süreci, hali hazırda İngilizceyi kullanma biçimleri ve gelecekte bunu yapabilecekleri yollarla ilgili ihtiyaç ve istekleri.
  1. İngilizce öğretmenleri için, ENRICH önceliklerine ve hedeflerine dayanan, açık erişimli ve ücretsiz bir karma “Sürekli Mesleki Gelişim – SMG (Continuous Professional Development, CPD)” kursu. Bu kurs, 3 ana aşamadan oluşmaktadır: a) SMG materyallerinin ve aktivitelerinin geliştirilmesi (İhtiyaç Analizlerinin bulgularına ve kapsamlı bir literatür taramasına dayalı olarak), b) pilot uygulama (az sayıda İngilizce Öğretmeni ile), ve c) uygulama. Katılımcıların fiziksel ve sanal, yerel ve uluslararası topluluklar oluşturdukları ve ilgili ülkelerin ENRICH üyeleri tarafından katılımcılara rehberlik edildiği uygulama aşaması, SMG materyalleri ve aktivitelerine dayanan bir farkındalık yaratma evresini ve katılımcıların kendi sınıfları için özgün dersler geliştirdikleri, bu dersleri uyguladıkları, ve SMG kursundan önceki eğitim ihtiyaçları, kurs boyunca edindikleri bilgiler, ve öğrencilerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bu dersleri değerlendirdikleri bir uygulama evresini kapsamaktadır.
  1. SMG materyal ve aktivitelerini, İngilizce öğretmenlerinin sınıflarından iyi uygulamala örneklerini, kursun süresinin ve partner ülkelerin kullanımı dışında kursu kullanacak olan öğretmen eğitmenlerinin işini kolaylaştıracak yönergeleri, özellikle eğitimle ilgili karar vericileri ilgilendiren sonuçları ve gelişim için ekstra okuma ve öneriler içeren, açık erişimli, ücretsiz, dijital ve basılı bir El Kitabı (O4).
  1. Proje ile ilgili tüm gerekli bilgilerin yanı sıra, projenin somut çıktılarını, BİT (Bilgisayar İletişim Teknolojileri) tabanlı SMG materyallerini ve aktivitelerini ve İngilizce öğretmenlerinin oluşturdukları topluluklar ve ENRICH partnerleri arasında senkronize ve asenkron iletişim için sanal alanı barındıran proje web sitesi (O2).
  1. Proje broşürleri, sunumlar, yayınlar (örn., bilimsel dergilerde) ve projeyi yaymayı (O6) ve etkisini belgelemeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi (O5) amaçlayan diğer tüm öğeler.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.