De konkrete resultatene av ENRICH-prosjektet er følgende:

  1. To behovsanalyser  som undersøker (a) opplæringsbehovet for engelsklærere med hensyn til flerspråklighet, sosial inkludering, ELF og undervisning i flerspråklige klasser med barn og ungdom, inkludert elever med migrantbakgrunn, og (b) behovene og ønskene disse lærerne har til innhold og undervisningsprosesser, deres bruk av engelsk i dag og ønsker for bruk i framtida.
  2. Et gratis og åpent tilgjengelig nettbasert videreutdanningsstudium (CPD) basert på de prioriterte områdene og målene i ENRICH . Studiet er utviklet i tre hovedfaser: a) utvikling av materiale og aktiviteter til videreutdanningsstudiet (basert på behovsanalysen og en grundig litteraturgjennomgang), b) pilotering (ved hjelp av et begrenset antall engelsklærere), og c) implementering. Implementeringsfasen, der deltakerne har dannet fysiske, virtuelle, lokale og transnasjonale interessefellesskap og fått veiledning av ENRICH-medlemmer fra de respektive landene, inneholdt en bevisstgjøringsfase basert på studiematerialet og ulike aktiviteter, samt en praktisk del der deltakerne designet og gjennomførte et originalt undervisningsopplegg i egne klasser. Til slutt evaluerte de utbyttet av studiet ut fra sine identifiserte opplæringsbehov før studiet, kunnskapen de oppnådde gjennom studiet, og deres elevers observerte ønsker og behov.
  3. En gratis og åpent tilgjengelig digital og trykt håndbok (O4) som blant annet inneholder: materialet og aktivitetene i videreutdanningsstudiet, eksemplariske opplegg og erfaringer fra engelsklærernes klasser, retningslinjer for lærerutdannere som skal bruke studiet ut over prosjektets levetid og andre steder enn i ENRICH-partnernes land, og konklusjoner som henvender seg spesifikt til utdanningspolitiske myndigheter, både anbefalt og kommentert tilleggslitteratur og forslag til forbedringer.
  4. Prosjektets nettside (O2), som huser all nødvendig informasjon, samt de konkrete produktene i prosjektet, det IKT-baserte studiematerialet og aktivitetene og det virtuelle rommet for synkron og asynkron kommunikasjon innenfor engelsklærernes interessefellesskap og med ENRICH-partnerne.
  5. Løpesedler i prosjektet, presentasjoner, publikasjoner (f.eks. i vitenskapelige tidsskrifter) og andre produkter tatt i  bruk for å formidle prosjektet og dokumentere, evaluere og sikre god effekt (O5).

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.