Göçmen kökenli öğrencilerin de var olduğu çok dilli sınıflarda uluslararası iletişim dilleri aracılığıyla öğretmenlik yapmak için yeterliklerin geliştirilmesi, acil bir ihtiyaç olmasına rağmen yeterince ilgi görmemiştir; ki bu da tam olarak politika düzeyinde bu konunun üzerine şimdi bu kadar vurgu yapılmasının altında yatan nedendir (örn., ‘Okullarda dil eğitimini yeniden düşünmek’, EC, 2017; ‘Avrupa’nın Çok Dillilik-Politika Stratejisi ve AB düzeyinde uygulama, EP, Saville ve Gutierrez Eugenio, 2016). Öyle ki, AB destekli projelere bakıldığında, her ne kadar bu projeler resmi özetlerine göre sosyal içermeyi güçlendirmeye, çok dilli sınıflarda çalışan öğretmenleri desteklemeye, ya da İngilizce öğretim ve öğrenimini geliştirmeye odaklandıklarını iddia etseler de, şaşırtıcı bir şekilde çok azı çok dilli ortamlarda İngilizcenin ortak dil olarak kullanılmasını kabul etmektedir. CLIL için bir ODİ (ELF) derlemi üreten "BACKBONE" projesi (2009-2011) ve ODİ’ye (ELF) dayanan öğrenme materyalleri geliştiren “PALM” (‘Çok dilli bağlamlarda özgün dil edinimini teşvik etme’, 2015-2018) projesi dikkate değer istisnalar arasında yer almaktadır.

AB tarafından finanse edilmeyen projelere bakıldığında da, bugüne kadar ENRICH’i ilgilendiren konulara odaklanan öğretmen eğitimi programlarından sadece birkaçından fikir alındığı görülmektedir. Örneğin, öğretmenleri (örn., Çin'de) İngilizcenin çoğulculuğundan haberdar etmeyi amaçlayan Hall ve diğerlerinin (2013) geliştirdikleri kurs, ve ENRICH partnerleri tarafından geliştirilen programlar; örnekleyecek olursak, hizmet öncesi ve hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin (Türkiye, Yunanistan, İspanya ve Polonya’da) ODİ’nin (ELF) pedagojik etkilerine dair farkındalıklarını artırmaya odaklanan Sifakis ve Bayyurt’un (2015, 2018) ‘ELF-TEd’ projesi, ve Lopriore (2016) ve Kordia (2016) tarafından geliştirilen programlar da bu tür çalışmalar arasında yer alır. Bu programlardan elde edilen bilgi ve deneyim ENRICH projesini büyük ölçüde beslemektedir. Sonuç olarak bütün bu projelerden edinilen deneyimler ENRICH'in öncelikleri ve hedefleri ile tutarlı bir uluslararası projeye acil ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.